Tweet

Strona główna | O chórze | Galeria | Kontakt

O CHÓRZE


Chór Sursum Corda powstał w 1979 roku przy jedynej na tamte czasy katolickiej parafii w Kamieńcu Podolskim. Chór powstawał w trudnych dla katolików na Ukrainie czasach.

Ideą powstania Chóru było towarzyszenie liturgii oraz duchowy rozwój wiernych poprzez śpiew.

Obecnie Chór Sursum Corda działa przy Parafii Katedralnej w Kamieńcu Podolskim.

W repertuarze chóru są pieśni religijne i patriotyczne.

Chór towarzyszy uroczystościom odpustowym, bierze udział w koncertach, przeważnie na Podolu.
Brał także udział w „Dniach Chrześcijańskiej Kultury” w 2000 roku, w Przemyślu i Bielsku Białej
oraz w Festiwalu „Polskie Kwiaty” w Lesznie w 2009 roku.


Dyrygent

Pomysłodawcą i założycielem, a także dyrygentem Chóru jest Stanisław Nagórniak.
Stanisław Nagórniak pochodzi z Baru na Podolu.
Jego losy od początku związane są z Kościołem i muzyką.
Jest także organistą w Katedrze Świętych Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim.


Copyright by Woolin